Czas pracy przedszkola

      Niepubliczne Przedszkole im. św. Joanny Beretty Molla w Straszynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.

Rok przedszkolny trwa 11 miesięcy z uwzględnieniem 5-dniowej przerwy zimowej, a wakacje przypadają w miesiącu sierpniu,
który jest miesiącem wolnym od opłat.

Opłaty za przedszkole oraz oferta zajęć na rok 2023/2024

      Miesięczna opłata stała wynosi 600 zł.
     
      Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 14,00 zł.
Wyżywienie w przedszkolu zawiera 3 posiłki: śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek.
Wprowadza się odpis za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
     
      Wyprawka w kwocie 150 zł jednorazowo na rok przedszkolny.
     
      Dobrowolne ubezpieczenie dzieci NNW.

Oferta zajęć

      W ramach opłaty stałej dziecko uczestniczy w następujących zajęciach:
     
Zajęcia w przedszkolu

     
 • Codzienne zajęcia dydaktyczne z wychowawcą
 • Język angielski
 • Rytmika
 • Zajęcia plastyczne
 • Religia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Szachy dla 5 i 6-latków
 • „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 • Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
     
      W naszym przedszkolu stawiamy na:
     
Dzień Ziemi

     
 • Eksperymenty naukowo – badawcze zapoznają z prawami fizyki i chemii,
 • Częste spacery i zabawy na świeżym powietrzu – hartują i ćwiczą kondycję fizyczną,
 • Codzienna edukacja językowa – rozwija umiejętności interpersonalne,
 • Edukacja ekologiczna – uwrażliwia na piękno świata i dbanie o środowisko,
 • Codzienne rytuały - kształtują samodzielność i pracowitość,
 • Metoda projektu - uczy współpracy w grupie, budowania strategii w działaniu, rozwija kreatywność, pozwala poznać, zrozumieć, zafascynować się,
 • Swobodna zabawa – wyzwala naturalną spontaniczność, chęć działania i radość życia,
 • Codzienny kontakt z literaturą – rozwija wyobraźnię i poszerza zakres słownictwa,
 • Atmosfera akceptacji i serdeczności- czyni dziecko otwartym i beztroskim,
 • Wychowanie do wartości – kształtuje siłę charakteru, otwiera na Boga i drugiego człowieka.
     
      Przedszkole realizuje Program Wychowania Przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program wychowania przedszkolnego obejmuje następujące obszary tematyczne:
     
Dzień Ziemi

     
 • poznaję samego siebie,
 • moja rodzina,
 • moje przedszkole,
 • moje najbliższe otoczenie,
 • ja i społeczeństwo,
 • ja i moja Ojczyzna,
 • moje pierwsze doświadczenia z matematyką,
 • ja i przyroda,
 • ja i sztuka (plastyka, muzyka, teatr),
 • ja i technika,
 • moje bezpieczeństwo i zdrowie (bezpieczeństwo, higiena i zdrowie, sprawność ruchowa),
 • konstruuję swój system wartości.
     
      Ponadto w przedszkolu organizujemy m. in.:
     
Dzień Włoski

     
 • festyn rodzinny
 • dzień dziecka
 • urodzinki
 • spektakle teatralne
 • dzień babci i dziadka
 • bal karnawałowy z udziałem wodzireja
 • dzień tańca
 • dzień teatru
 • dzień włoski
 • dzień zdrowia
 • dzień ziemi
 • dzień gościnności, życzliwości, przyjaźni
 • światowy dzień misyjny
 • jasełka
 • świąteczne warsztaty dla rodziców i wiele innych
     
      Bierzemy udział w konkursach międzyprzedszkolnych, małych form teatralnych i sami chętnie organizujemy konkursy plastyczne.
Dzieci uczestniczą w różnych formach i metodach aktywności mających na celu pobudzenie wszechstronnego rozwoju dziecka, m.in. pobudzenie twórczości, wyobraźni, wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odporności emocjonalnej, naukę podstawowych akceptowalnych społecznie zachowań poprzez wzajemny szacunek i zaufanie, kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych do rozwiązywania problemów oraz dydaktyczne przygotowanie do nauki w szkole.

Zajęcia dodatkowe

     
Zajęcia dodatkowe

     
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia logopedyczne - indywidualne zajęcia z uwzględnieniem specyficznych wad wymowy